Directorio

 

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • María del Carmen Bouso Montero
  Secretaria xeral técnica
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 346
 • Correo-e: sxt.cmatv@xunta.gal

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

 • Paula María Uría Traba
  Directora xeral
 • San Lázaro s/n,
  15781 Santiago de Compostela

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade 

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

 • María Sol Díaz Mouteira
  Directora xeral
 • San Lázaro s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 547 201 / 2 - Fax: 981 957 106
 • Correo-e: dxpn.cmatv@xunta.gal

Gabinete da conselleira

 • Ana Mª Díaz López
  Xefa de gabinete
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 351
 • Correo-e: gabinete.cmatv@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Érika Penelas Barreiro
  Xefa de prensa
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 363/4
 • Correo-e: prensa.mot@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2
   1507 A Coruña
  • Tel.: 981 184 839 - Fax: 981 184 836
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 889 499
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Avenida da Habana, 79-5º 
   32071 Ourense
  • Tel.: 988 687 343
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43-5º
   36003 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 343 - Fax: 986 805 398