CONSELLERÍA DO MAR
Directorio

Consellería do Mar

 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 400 - Fax: 981 544 037
 • Web: mar.xunta.gal

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
  Secretaria xeral técnica
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 038 / 981 995 339 - Fax: 981 544 037
 • Correo-e: sxt.mar@xunta.gal

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

 • Susana Rodríguez Carballo
  Directora xeral
 • Irmandiños, s/n - Salgueiriños
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 177 - Fax: 981 546 138
 • Correo-e: cma.dxdesenvolvemento@xunta.gal

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

 • Mercedes Rodríguez Moreda
  Directora xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 346
 • Correo-e: sxmar.cmrm@xunta.gal

Gabinete da conselleira

 • Antonio Basanta Fernández
  Xefe de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 048 - Fax: 981 545 006
 • Correo-e: cma.conselleria@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Pastora Charlín González
  Xefa de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 354 / 5 - Fax: 981 545 006
 • Correo-e: prensa.mar@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2
   15008 A Coruña
  • Tel.: 981 184 501 - Fax: 981 184 651
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70, baixo 1
   27003 Lugo
  • Tel.: 982 294 528 - Fax: 982 294 452
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Avda. de Fernández Ladreda, 43 - 2º andar
   36003 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 429 - Fax: 986 805 485