Directorio

Consellería do Mar

 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 400 - Fax: 981 544 037
 • Web: mar.xunta.gal

Conselleiro

Secretaría Xeral Técnica

 • Marta Barreiro Castro
  Secretaria xeral técnica
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 038 / 981 995 339 - Fax: 981 544 037
 • Correo-e: sxt.mar@xunta.gal

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

 • Marta Villaverde Acuña
  Directora xeral
 • Irmandiños, s/n - Salgueiriños
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 177 - Fax: 981 546 138
 • Correo-e: cma.dxdesenvolvemento@xunta.gal

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

 • Antonio Basanta Fernández
  Director xeral
 • Praza de Europa, 5A-4º
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 346
 • Correo-e: dxpait.mar@xunta.gal

Gabinete da conselleira

 • Graciela Fernández Carricoba
  Xefa de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 048 - Fax: 981 545 006
 • Correo-e: cma.conselleria@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • -
  Xefe/a de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 354 / 5 - Fax: 981 545 006
 • Correo-e: prensa.mar@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Ramón y Cajal, 2-5º
   15006 A Coruña
  • Tel.: 981 182 000 - Fax: 981 182 027
 • Xefatura Territorial de  Celeiro-Lugo
  • Avenida Gerardo Harguindey Banet, 2
   27863 Celeiro-Viveiro
  • Tel.: 982 555 015/982 555 003 - Fax: 982 555007
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Concepción Arenal, 8, 4º andar
   36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 100 - Fax: 986 817 102