Entidades adscritas

Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga)

  • Juan José Couce Prego
    Xerente
  • Queixume dos Pinos 2 (Edf. Cegadi), Salgueiriños
    15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 981 957 112
  • Correo-e: funga@xunta.gal
  • Web: www.funga.org