Directorio
Compartir
 • whatsapp

Consellería de Política Social e Xuventude

Conselleira

 • Fabiola García Martínez
  Conselleira
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 619 / 21 - Fax: 981 545 620
 • Correo-e: gabinete.politicasocial@xunta.gal

Secretaría Xeral Técnica

 • María Francisca Gómez Santos
  Secretaria xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 699 - Fax: 981 545 626
 • Correo-e: sxt.politicasocial@xunta.gal

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

 • Jacobo José Rey Sastre
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel. directora xeral: 981 545 622 /Tel. Secretaria: 981 544 655 - Fax: 981 544 634
 • Correo-e: dxfamilia.politicasocial@xunta.gal

Dirección Xeral de Inclusión Social

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria

 • Antonio Acevedo Prado
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Cristina Pichel Toimil
  Directora xeral
 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 807 - Fax: 981 545 843
 • Correo-e: xuventude@xunta.gal

Gabinete da conselleira

 • Jorge Pan Varea 
  Xefe de gabinete
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 619 - Fax: 981 545 620
 • Correo-e: gabinete.politicasocial@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Jorge Pan Varea
  Xefe de prensa
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 957 785 - Fax: 981 545 620
 • Correo-e: prensa.politicasocial@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Gregorio Hernández, 2-4
   15011 A Coruña
  • Tel.: 981 185 770 - Fax: 981 185 701 / 702
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 362 - Fax: 982 294 359
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Avenida da Habana, 79 - 32004 Ourense
  • Tel.: 988 386 223 - Fax: 988 386 838
 • Xefatura Territorial de Vigo
  • Rúa Concepción Arenal, 8 - 36201 Vigo
  • Tel.: 886 218 502 / 886 218 505 - Fax: 986 817 634