CONSELLERÍA DEL MAR
Directorio

Consellería del Mar

 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 400 - Fax: 981 544 037
 • Web: mar.xunta.gal

Conselleira

Secretaría General Técnica

 • María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
  Secretaria general técnica
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 038 / 981 995 339 - Fax: 981 544 037
 • Correo-e: sxt.mar@xunta.gal

Dirección General de Desarrollo Pesquero

 • Susana Rodríguez Carballo
  Directora general
 • Irmandiños, s/n - Salgueiriños
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 177 - Fax: 981 546 138
 • Correo-e: cma.dxdesenvolvemento@xunta.gal

Dirección General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica

 • Mercedes Rodríguez Moreda
  Directora general
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 346
 • Correo-e: sxmar.cmrm@xunta.gal

Gabinete de la conselleira

 • Antonio Basanta Fernández
  Jefe de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 048 - Fax: 981 545 006
 • Correo-e: cma.conselleria@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Pastora Charlín González
  Jefa de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 354 / 5 - Fax: 981 545 006
 • Correo-e: prensa.mar@xunta.gal

Jefaturas territoriales

 • Jefatura Territorial de A Coruña
  • Rúa Ramón y Cajal, 2-5º
   15006 A Coruña
  • Tel.: 981 182 000 - Fax: 981 182 027
 • Jefatura Territorial de  Celeiro-Lugo
  • Avenida Gerardo Harguindey Banet, 2
   27863 Celeiro-Viveiro
  • Tel.: 982 555 015/982 555 003 - Fax: 982 555007
 • Jefatura Territorial de Pontevedra
  • Calle Concepción Arenal, 8, 4º planta
   36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 100 - Fax: 986 817 102