Directorio

Consellería do Medio Rural

 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 722 - Fax: 981 545 759
 • Web: mediorural.xunta.gal

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • Jorge Atán Castro
  Secretario xeral técnico
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 718 - Fax: 981 545 762
 • Correo-e: sxt.medio-rural@xunta.gal

Dirección Xeral de Defensa do Monte

 • Manuel Rodríguez Vázquez
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 996 390
 • Correo-e: defensadomonte.mediorural@xunta.gal

Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

 • José Luis Chan Rodríguez
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 109 - Fax: 981 546 101
 • Correo-e: forestal.mediorural@xunta.gal

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

 • Silvestre José Balseiros Guinarte
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 999 070 – Fax: 981 957 302
 • Correo-e: mediorural.dxgaia@xunta.gal

Dirección Xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria

 • Juan José Cerviño Varela
  Director xeral

Gabinete do conselleiro

 • Natalia Moldes Pais
  Xefa de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 360 - Fax: 981 545 759
 • Correo-e: secretaria.cmr@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • -
  Xefe/a de prensa
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 708/09/99
 • Correo-e: crm.prensa@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2
   15008 A Coruña
  • Tel.: 981 184 501 - Fax: 981 184 651
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70, baixo 1
   27003 Lugo
  • Tel.: 982 294 528 - Fax: 982 294 452
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Rúa Florentino López Cuevillas, 4-6, baixo
   32003 Ourense
  • Tel.: 988 386 457 - Fax: 988 386 566
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Avenida María Victoria Moreno, 43 - 2º andar
   36003 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 429 - Fax: 986 805 485