Perfil do contratante
Compartir
 • whatsapp

Órgano de contratación: Consellería de Política Social e Xuventude
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 981 544 652
  Fax: 981 545 685

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: