Formularios

Descarge os formularios que precise para realizar as seguintes solicitudes:

Caixas e material de urxencias (botica de primeiros auxilios)

ODT ODT (145 Kb)  - PDF PDF (210 Kb)

 

Avaliación de riscos no posto de traballo para a adaptación ou cambio de posto de traballo por motivos de saúde:

 

Avaliación de riscos no posto de traballo para solicitar a prestación por risco durante o embarazo ou a lactación natural

ODT ODT (145 Kb) - PDF  PDF  (222 Kb)