Funcionarización

Desde esta sección o persoal laboral fixo do convenio colectivo único da Xunta de Galicia atopará toda a información e servizos necesarios para o acceso ao proceso de funcionarización.

Compartir
 • whatsapp

Exame 08/04/2022 - baremo definitivo da fase de concurso

Exame 08/04/2022 - baremo provisional da fase de concurso

Exame 08/04/2022 - cualificacións da proba tipo test 

Exame 08/04/2022

Exame 08/04/2022. Acordos da comisión de funcionarización

Baremo definitivo da fase de concurso do Servizo de Prevención e Defensa contra incendios forestais

Baremo provisional da fase de concurso - Servizo de Prevención e Defensa contra incendios forestais

Baremo definitivo fase concurso

Baremo provisional fase concurso

Cualificacións da proba tipo test - escala técnica do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

Exames do 27/11/2021 (xefes/as de brigada)

Exames do 28/11/2021 (condutor/a motobomba, emisoristas, vixiantes fixos/as e bombeiros/as forestais)

Criterios de corrección, valoración e superación da proba tipo test - escala técnica do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais - lista definitiva de persoas admitidas

Cualificacións da proba tipo test C2

 • Cualificacións
 • Resolución do 2 de novembro de 2021 da comisión encargada de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar de administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración especial, subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos Grupos IV e V, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, pola que se lle dá publicidade a diversos acordos

Cualificación probas tipo test (26/09/2021 e 02/10/2021)

 • Cualificacións A1
 • Cualificacións A2
 • Cualificacións B e C1
 • Cualificacións AP 
 • Resolucións
  • Resolución do 25 de outubro de 2021 da comisión encargada de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior de administración xeral e corpo facultativo superior de administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo I, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, pola que se lles dá publicidade a diversos acordos.
  • Resolución do 25 de outubro de 2021 da comisión encargada de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión de administración xeral e corpo facultativo de grao medio de administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo II, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, pola que se lle dá publicidade a diversos acordos.
  • Resolución do 25 de outubro de 2021 da comisión encargada de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo de Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial, grupo B, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo III, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, pola que se lle dá publicidade a diversos acordos.
  • Resolución do 25 de outubro de 2021 da comisión encargada de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo de varias categorías pertencentes ao Grupo V, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, pola que se lle dá publicidade a diversos acordos.

Resolución do 4 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso convocado para a adquisición condición de persoal funcionario de carreira da escala técnica do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, especialidade de bombeiro forestal xefe de brigada, do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración Especial, Grupo B, do persoal laboral fixo pertencente á categoría 100 do Grupo III (Bombeiro/a Forestal Xefe/a Brigada) do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Resolución do 4 de octubre de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso convocado para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos Grupos IV e V, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Exames 2/10/2021

Portas A1-A2-C1 - día 2 de outubro (mañá)

Portas C2 - día 2 de outubro (tarde)

Criterios de corte: 

Cuestionario tipo test - proba da Agrupación profesional de persoal funcionario

Respostas da proba de funcionarización da Agrupación profesional de persoal funcionario

Criterios de corte da proba para a Agrupación profesional de funcionarios/as

Modelo folla de respostas proba funcionarización

Resolucións das convocatorias dos procesos de funcionarización. Data, hora e lugar

Resolución do 24 de agosto de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso convocado para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior de administración xeral e corpo facultativo superior de administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia dos seguintes subgrupos:

Nota sobre as datas previsibles da proba test dos procesos de funcionarización

Listaxes provisionais de persoas admitidas aos procesos de funcionarización convocados por Resolución do 12/05/2021

Listaxes provisionais de persoas admitidas aos procesos de funcionarización convocados por Resolución do 26/04/2021 

Puntuacións provisionais da fase de concurso das persoas que realizaron a proba tipo test o 16/03/2021

Resolución e cualificacións da proba tipo test do 16/03/2021

Normativa

Equivalencias das categorías do corpo/grupo ou escala

Actas da comisión de seguimento do acordo de concertación

Preguntas frecuentes

Temarios dos distintos grupos e categorías

Batería de preguntas dos procesos de funcionarización dos distintos grupos e categorías

Subgrupo A1

Subgrupo A2

Subgrupo C1

Subgrupo C2

Agrupación profesional - grupo V

Procesos de funcionarización convocados 

 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior de Administración xeral e corpo facultativo superior de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo I, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión de Administración xeral e corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo de Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos/as de carácter facultativo de Administración especial, grupo B, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo III, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar de Administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo IV, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo da categoría 003 do grupo V (ordenanza, celador/a, vixilante oficinas....) pertencente ao grupo V, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico. 

 

Contactos relacionados
 • Información normativa
  Teléfono: 881 995 515
  e 881 995 516
 • Para calquera incidencia técnica póñase en contacto coa súa unidade ou centro de atención a persoas usuarias