Funcionarización

Desde esta sección o persoal laboral fixo do convenio colectivo único da Xunta de Galicia atopará toda a información e servizos necesarios para o acceso ao proceso de funcionarización.

Resolución e cualificacións da proba tipo test

Novas dos procesos de funcionarización

Cuestionarios das probas tipo test e modelos coas respostas

Distribución das portas de chamamento

Normativa

Equivalencias das categorías do corpo/grupo ou escala

Actas da comisión de seguimento do acordo de concertación

Preguntas frecuentes

Temarios dos distintos grupos e categorías

Batería de preguntas dos procesos de funcionarización dos distintos grupos e categorías

Subgrupo A1

Subgrupo A2

Subgrupo C1

Subgrupo C2

Agrupación profesional - grupo V

Procesos de funcionarización convocados 

 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior de Administración xeral e corpo facultativo superior de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo I, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión de Administración xeral e corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo de Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos/as de carácter facultativo de Administración especial, grupo B, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo III, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar de Administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo IV, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo da categoría 003 do grupo V (ordenanza, celador/a, vixilante oficinas....) pertencente ao grupo V, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

 

Contactos relacionados
 • Información normativa
  Teléfono: 881 995 515
  e 881 995 517
  Correo-e: carreiraprofesional.funcion-publica@xunta.gal
 • Para calquera incidencia técnica póñase en contacto coa súa unidade ou centro de atención a persoas usuarias