Procesos selectivos Flecha desplegar

21/02/20 2051 - CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL: RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade a diversos acordos. DOG Núm. 36 Venres, 21 de febreiro de 2020

21/02/20 2059 - CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (INTERNA)

CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PROMOCIÓN INTERNA): Resolución do 10 de febreiro de 2020 pola que se fai pública a baremación provisional. DOG Núm. 36 Venres, 21 de febreiro de 2020

21/02/20 2068 - ESPECIALIDADE DE BIOLOXÍA

ESPECIALIDADE DE BIOLOXÍA: CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo. DOG Núm. 36 Venres, 21 de febreiro de 2020

Contratación temporal Flecha movimiento

29/01/20 - Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos Decreto 37/2006

Inclusión nas listas de contratación - 2019 CONSULTAR RESOLUCIÓN

20/12/19 043 - XEROCULTOR/A

A puntuación nas listas provisionais para a contratación de persoal laboral temporal nas categorías de xerocultor (IV-43) e persoal de servizos...

5/12/19 - Publicación listas provisionais de admitidos e excluídos Decreto 37/2006

Inclusión nas listas de contratación - 2019 CONSULTAR A RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

3/12/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: CORRECCIÓN ERROS DA CONVOCATORIA Corrección de erros da Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

29/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: FOLLA DE CÁLCULO DE POSTOS VACANTES OFERTADOS Buzón de postos vacantes

Códigos de escalas
Códigos de formación
Códigos de observacións

27/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368