Procesos selectivos Flecha desplegar

19/06/19 2051 - CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL (INTERNA)

CORPO DE XESTIÓN DA ADMÓN XERAL (PROM. INTERNA): Aspirantes que poderán quedar exentos da realización do segundo exercicio. Exentos segundo exercicio

19/06/19 2051 - CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio. Resolución do 13.6.2019

19/06/19 2059 - CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (INTERNA)

CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PROMOCIÓN INTERNA): Fíxase a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio. DOG Núm. 115 Mércores, 19 de xuño de 2019

Contratación temporal Flecha movimiento

10/06/19 - RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2019, de publicación de listas definitivas de méritos

Actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018 Debido a problemas técnicos, a publicación das listas definitivas de actualización de méritos faranse visibles a partires...

20/05/19 - Resolución que modifica a Base 9ª.- Proba física da Resolución do 30/01/2007

(PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZ VISUAL - persoal laboral prevención e defensa contra incendios) CONSULTAR RESOLUCIÓN

18/03/19 043 - XEROCULTOR/A

Resolución de apertura

Concursos de traslados Flecha movimiento

31/05/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: CORRECCIÓN DE ERROS Resolución de 8 de maio

21/05/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: MODIFICACIÓN DA CONVOCATORIA Resolución de 20 de maio

20/05/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA Convocatoria do concurso

Contacto

Flecha movimiento

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368