Procesos selectivos Flecha desplegar

30/04/20 2062 - ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS: RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2020 pola que se dá publicidade de diversos acordos. DOG Núm. 83 Xoves, 30 de abril de 2020

24/04/20 2062 - ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS: RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2020 pola que se lle dá publicidade a diversos acordos. Resolución do 3.4.2020

16/04/20 205G - ESCALA SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN (AL)

ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN (AL): RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2020 pola que se dá publicidade de diversos acordos. DOG Núm. 73 Xoves, 16 de abril de 2020

Contratación temporal Flecha movimiento

30/04/20 - Prazo de inclusión

Suspendido o prazo para presentar as solicitudes de inclusión nas listas de contratación temporal O prazo para presentar solicitudes de inclusión nas listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e a contratación...

14/03/20 - Anulación das citacións presenciais

Anúlanse as citacións presenciaias das listas de contratación temporal a partir do luns 16 de marzo de 2020 ás 8 horas. Anúlanse as citacións presenciaias das listas de contratación temporal a partir do luns 16 de marzo de 2020 ás 8 horas. As...

28/02/20 - Publicación resolución de apertura e peche de listas Decreto 37/2006

Apertura e peche de listas de cobertura temporal - 2020 CONSULTAR RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

3/12/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: CORRECCIÓN ERROS DA CONVOCATORIA Corrección de erros da Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

29/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: FOLLA DE CÁLCULO DE POSTOS VACANTES OFERTADOS Buzón de postos vacantes

Códigos de escalas
Códigos de formación
Códigos de observacións

27/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368