PROCESOS SELECTIVOS

19/04/24

019 - (CONCURSO) TITULADO/A SUPERIOR ESP. FARMACÉUTICO/A

ESPECIALIDADE FARMACÉUTICO/A (CONCURSO): RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2024 pola que se nomea o tribunal.

19/04/24

104 - INTÉRPRETE DE LINGUAXE DE SIGNOS (GRUPO III-104)

INTÉRPRETE DE LINGUAXE DE SIGNOS (CONCURSO-OPOSICIÓN): RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2024 pola que se dá publicidade a diversos acordos.

19/04/24

2071 - ESCALA DE LETRADOS

ESCALA DE LETRADOS: RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2024 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio.

CONTRATACIÓN TEMPORAL

19/03/24

207C - CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

6/03/24

2063 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

6/03/24

2077 - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

CONCURSOS TRASLADOS

5/04/24

F0224 - INSPECCIÓN E AXENTES INSPECCIÓN DE CONSUMO

CONCURSO DE ESCALAS DE INSPECCIÓN E AXENTES DE INSPECCIÓN DE CONSUMO. LISTAS PROVISIONAIS PERSOAS ADMITIDAS / EXCLUÍDAS

5/04/24

F0124 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2024

CONCURSO DE ESCALAS DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA - LISTAS PROVISIONAIS PERSOAS ADMITIDAS / EXCLUÍDAS

5/04/24

F0123 - AXENTES AMBIENTAIS/FORESTAIS

CONCURSO DE ESCALAS DE AXENTES FACULTATIVOS AMBIENTAIS E AXENTES FORESTAIS - LISTAS PROVISIONAIS PERSOAS ADMITIDAS / EXCLUÍDAS

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Teléfono: 012
Contratación temporal:
  • Teléfono: 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • Teléfono: 981 545 234, 881 999 368