GalegoCastellano

Procesos selectivos Flecha desplegar

20/03/23 208D - ESPECIALIDADE TERAPIA OCUPACIONAL

ESPECIALIDADE TERAPIA OCUPACIONAL: Modificación da baremación definitiva e a orde na relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Resolución do 17.3.2023

20/03/23 2086 - ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS

ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS: Resolución do 8 de marzo de 2023 pola que se publica a relación de aspirantes que superaron o cuarto exercicio. DOG Núm. 55 Luns, 20 de marzo de 2023

20/03/23 20A3 - ESCALA DE AUXILIARES DE CLÍNICA

ESCALA AUXILIARES DE CLÍNICA: Resolución do 9 de marzo de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluidos. DOG Núm. 55 Luns, 20 de marzo de 2023

Contratación temporal Flecha movimiento

16/03/23 2059 - CORPO AUXILIAR DA XUNTA DE GALICIA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

1/03/23 - Publicación resolución de apertura e peche de listas Decreto 37/2006

Apertura e peche de listas de cobertura temporal - 2023 CONSULTAR RESOLUCIÓN

1/03/23 208F - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESCALA DE FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE DE MEDICINA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados Flecha movimiento

5/09/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: RESOLUCIÓN DO CONCURSO Resolución do 30 de agosto de 2022

8/07/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: PUBLICACIÓN DAS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS Resolución do 5 de xullo de 2022

17/06/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINTIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS Resolución do 14 de xuño de 2022

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Teléfono: 012
Contratación temporal:
  • Teléfono: 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • Teléfono: 981 545 234, 881 999 368