Procesos selectivos Flecha desplegar

26/06/20 2060 - CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN XERAL: Resolución do 18 de xuño de 2020, pola que se dá publicidade de diversos acordos. DOG Núm. 125 Venres, 26 de xuño de 2020

26/06/20 2083 - ESCALA SUPERIOR DE ESTATÍSTICOS

ESCALA SUPERIOR DE ESTATÍSTICOS: Fanse públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo. DOG Núm. 125 Venres, 26 de xuño de 2020

26/06/20 2085 - ESCALA TÉCNICA DE ESTATÍSTICOS

ESCALA TÉCNICA DE ESTATÍSTICOS: Fanse públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo. DOG Núm. 125 Venres, 26 de xuño de 2020

Contratación temporal Flecha movimiento

30/06/20 - Publicación listas definitivas de actualización de méritos Decreto 37/2006

Actualización de méritos - febreiro 2020 CONSULTAR RESOLUCIÓN

4/06/20 - Publicación Orde 01/06/20 (DOG 04/06/2020)

Proxecto piloto de citas electrónicas e entrada en vigor artigos 14 e 16 do Decreto 37/2006 CONSULTAR A ORDE

30/04/20 - Prazo de inclusión

Suspendido o prazo para presentar as solicitudes de inclusión nas listas de contratación temporal O prazo para presentar solicitudes de inclusión nas listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e a contratación...

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimiento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368