Xunta de Galicia

Función pública y gestión de recursos humanos

NOTICIAS

Procesos selectivos

20/02/19 Novedad - 2051 - CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL: Listas definitivas de admitidos e excluídos. DOG Núm. 36 Mércores, 20 de febreiro de 2019

20/02/19 Novedad - 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL (P.I)

CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PROM. INTERNA): RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2019, pola que se fan públicas as listaxes definitivas. DOG Núm. 36 Mércores, 20 de febreiro de 2019

20/02/19 Novedad - 2059 - CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL: Listas definitivas de admitidos e excluídos. DOG Núm. 36 Mércores, 20 de febreiro de 2019

Contratación temporal

19/02/19 Novedad - - Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos Decreto 37/2006

Inclusión nas listas de contratación - 2018 CONSULTAR RESOLUCIÓN

19/02/19 Novedad - - Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos Decreto 37/2006-

Inclusión nas listas de contratación - 2018 CONSULTAR RESOLUCIÓN

18/02/19 Novedad - 207C - CORPO DE AXUDANTES FACULTATIVOS DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA(SUBGRUPO C1)

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados

6/06/18 - F0217 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se resolve o concurso ordinario. DOG núm. 107 do 6.6.2018

29/05/18 - F0217 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2018, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se resolve concurso Resolución e adxudicacións

28/05/18 - F0117 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2018, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se resolve o concurso ordinario. DOG núm. 100 do 28.5.2018

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimiento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368