Xunta de Galicia

Medallas de Galicia

Medallas de Galicia 2020

  • Profesionais da sanidade galega implicados na atención aos/ás pacientes da COVID-19
2020

Profesionais da sanidade galega implicados na atención aos/ás pacientes da COVID-19