Postos de estabilización Lei 20/2021

Certificación do 18 de marzo de 2024 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización (escala técnica de finanzas).

Certificación do 18 de marzo de 2024 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización (enxeñaría agronómica e enxeñaría técnica agrícola).

Certificación do 18 de marzo de 2024 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización (traballo social).

Certificación do 18 de marzo de 2024 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización (veterinarios/as).

Certificación do 12 de setembro de 2023 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización (escala superior de finanzas).

Certificación do 21 de abril de 2023 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización

Nota informativa

Aos efectos meramente informativos publícanse os postos de traballo derivados dos procesos de estabilización da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e da Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes á Administración Xeral da Xunta de Galicia.

As referencias de ocupación dos postos son as que constaban no rexistro central de persoal a data de entrada en vigor da Lei 20/2021, do 28 de decembro (30 de decembro de 2021).