...

Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

24/10/16 Novidade - 2086 - ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS

ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS: Portas de chamamento para a realización do teceiro exercicio. Aula 2

21/10/16 Novidade - 2076 - ESPECIALIDADE DE TOPOGRAFÍA

ESPECIALIDADE DE TOPOGRAFÍA: ORDE do 11 de outubro de 2016 pola que se convoca para a elección de destino definitivo. DOG núm. 201 do 21.10.2016

21/10/16 Novidade - 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL: Formulario do segundo exercicio. Formulario

Contratación temporal

19/09/16 - - HOXE PUBLÍCASE NO DOG O DECRETO 124/2016, DO 8 DE SETEMBRO, QUE MODIFICA O DECRETO 37/2006

LISTAS DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS O Decreto 124/2016

7/07/16 - - Publicación listas definitivas de actualización de méritos Decreto 37/2006

Actualización de méritos - febreiro 2016 CONSULTAR RESOLUCIÓN

4/07/16 - 206P - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE AXUD.DE ARQ.BIBL.E MUSEOS ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados

3/10/16 - F0116 - ESCALA ESTATÍSTICOS (F0116)

RESOLUCIÓN DO 23 DE SETEMBRO DE 2016 POLA QUE SE RESOLVE O CONCURSO DOG Nº 188 DO 3 DE OUTUBRO DE 2016

27/09/16 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN DO 20 DE SETEMBRO DE 2016 POLA QUE SE ABRE PRAZO POSESORIO DOS POSTOS ADXUDICADOS Apertura do prazo posesorio dos postos adxudicados

25/08/16 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

CORRECCIÓN de erros da Resolución do 20 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de Administración Xeral CORRECCIÓN de erros da Resolución do 20 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de Administración Xeral

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368