...

Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

5/08/16 - 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL: RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2016, pola que se dá publicidade a diversos acordos. DOG núm. 148 do 5.8.2016

5/08/16 - 2059 - CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL: ORDE do 1 de agosto de 2016 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio. DOG núm. 148 do 5.8.2016

5/08/16 - 2059 - CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL: RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2016, pola que se dá publicidade a diversos acordos. DOG núm. 148 do 5.8.2016

Contratación temporal

7/07/16 - - Publicación listas definitivas de actualización de méritos Decreto 37/2006

Actualización de méritos - febreiro 2016 CONSULTAR RESOLUCIÓN

4/07/16 - 206P - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE AXUD.DE ARQ.BIBL.E MUSEOS ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

4/07/16 - 206L - ESCALA FACULT.DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS. ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados

26/07/16 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN DO 20 DE XULLO POLA QUE SE RESOLVE O CONCURSO DE TRASLADOS Resolución concurso de traslados. Adxudicación de prazas.

21/07/16 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Publicación das listaxes de adxudicación de postos do concurso de administración xeral F0115 Adxudicacións de primeira fase
Adxudicacións de resultas

15/04/16 - F0116 - ESCALA ESTATÍSTICOS (F0116)

RESOLUCIÓN DO 11 DE ABRIL DE 2016 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO CONCURSO DOG Nº72 DE 15 DE ABRIL DE 2016

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368