...

Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

23/09/16 Novidade - 2060 - CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN (PROMOCIÓN INTERNA): Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio. DOG núm. 182 do 23.9.2016

16/09/16 - 2051 - CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL: Resolución do 12 de setembro de 2016 e novas puntuacións do primeiro exercicio (Quenda de promoción interna) DOG núm. 176 do 16.9.2016

16/09/16 - 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL: A data prevista para a realización do segundo exercicio é o día 20 de outubro de 2016.

Contratación temporal

19/09/16 Novidade - - HOXE PUBLÍCASE NO DOG O DECRETO 124/2016, DO 8 DE SETEMBRO, QUE MODIFICA O DECRETO 37/2006

LISTAS DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS O Decreto 124/2016

7/07/16 - - Publicación listas definitivas de actualización de méritos Decreto 37/2006

Actualización de méritos - febreiro 2016 CONSULTAR RESOLUCIÓN

4/07/16 - 206P - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE AXUD.DE ARQ.BIBL.E MUSEOS ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados

25/08/16 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

CORRECCIÓN de erros da Resolución do 20 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de Administración Xeral CORRECCIÓN de erros da Resolución do 20 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de Administración Xeral

26/07/16 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN DO 20 DE XULLO POLA QUE SE RESOLVE O CONCURSO DE TRASLADOS Resolución concurso de traslados. Adxudicación de prazas.

21/07/16 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Publicación das listaxes de adxudicación de postos do concurso de administración xeral F0115 Adxudicacións de primeira fase
Adxudicacións de resultas

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368