CONCURSOS DE TRASLADOS
Convocatorias anteriores
Compartir
 • whatsapp

Táboa de axuda

Concurso de escala de estatísticos (F0116)

 • Resolución do 18 de xaneiro de 2016 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo. DOG núm. 15, do 25.1.2016
 • Prazos de presentación de solicitudes e certificacións:
  • Presentación de solicitudes: 26/01/2016 ata 11/02/2016
  • Consulta expediente coa chave: 24/02/2016
  • Presentación de solicitudes resultas: 24/02/2016 ata 08/03/2016
  • Impreso de conformidade: 01/03/2016 ata 11/03/2016
  • Expedición certificación (emenda) 01/03/2016 ata 18/03/2016
  • Presentación da certificación: 01/03/2016 ata 30/03/2016
 • Acceso a todas as noticias do concurso

Concurso da administración xeral (F0115)

 • Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo. DOG núm. 93, do 25.5.2015
 • Prazos de presentación de solicitudes e certificacións:
  • Presentación de solicitudes: 21/05/2016 ata 08/06/2015
  • Consulta expediente coa chave: 25/06/2015
  • Presentación de solicitudes resultas: 22/06/2015 ata 03/07/2015
  • Impreso de conformidade: 04/07/2015 ata 24/07/2015
  • Expedición certificación (emenda) 04/07/2015 ata 18/09/2015
  • Presentación da certificación: 04/07/2015 ata 24/09/2015
 • Acceso a todas as noticias do concurso

Concurso de escala de finanzas (F0313)

 • Resolución do 31 de xullo de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo. DOG núm. 150 do 07.08.2013
 • Prazos de presentación de solicitudes e certificacións:
  • Presentación de solicitudes: 08/08/2013 - 05/09/2013
  • Consulta expediente coa chave: 16/09/2013 - 26/09/2013
  • Presentación de solicitudes resultas: 30/09/2013
  • Impreso de conformidade ou emenda: 01/10/2013 - 11/10/2013
  • Expedición certificación: 01/10/2013 - 24/10/2013
  • Presentación da certificación: 01/10/2013 - 31/10/2013
 • Acceso a todas as novas do concurso

Concurso escalas de informática (F2013)

 • Modificado o 03/07/2013: engadíuse un novo posto no buzón de resultas co nº 141
 • Corrección de erros. Orde do 30 de maio de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo. DOG núm. 108 do 07.06.2013
 • Orde do 30 de maio de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo. DOG núm. 106 do 05.06.2013
 • Relación de postos vacantes. Formato XLS
 • Relación de postos de resultas. Formato XLS
 • Prazos de presentación de solicitudes e certificacións:
  • Presentación de solicitudes: 06/06/2013 - 22/06/2013
  • Consulta expediente coa chave: 22/06/2013 - 17/07/2013
  • Presentación de solicitudes resultas: 02/07/2013 - 12/07/2013
  • Impreso de conformidade ou emenda: 18/07/2013 - 31/07/2013
  • Expedición certificación: 18/07/2013 - 16/09/2013
  • Presentación da certificación: 18/07/2013 - 24/09/2013
 • Acceso a todas as novas do concurso

Concurso da administración xeral (F0113)

Concurso da administración especial (F0412)

 • Orde do 28 de novembro de 2012 pola que se convoca concurso na Administración especial. DOG nº 230 do 03-12-2012.
 • Relación de prazas. Formato XLS
 • Prazos de presentación de solicitudes e certificacións:
  • Presentación de solicitudes: 04/12/2012 - 28/12/2012
  • Consulta expediente coa chave: 03/01/2013
  • Impreso de conformidade ou emenda: 04/01/2013 - 29/01/2013
  • Expedición certificación: 04/01/2013 - 12/02/2013
  • Presentación da certificación: 04/01/2013 - 19/02/2013
 • Acceso a todas as noticias do concurso

 

 

Contactos relacionados
 • Información de contacto :

  Teléfono: 881 999 007, 981 544 245, 981 544 247, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316