Fondo de Acción Social
Compartir
  • whatsapp

A Administración da Xunta de Galicia destina anualmente unha porcentaxe da dotación orzamentaria para custos de persoal á concesión de axudas de carácter social.

A natureza das axudas, o persoal con dereito a percibilas, os criterios de repartición entre os solicitantes e o procedemento para a súa concesión son obxecto de negociación coas organizacións sindicais representadas na Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios e no Comité Intercentros do Persoal Laboral (CIG, CCOO, UGT e CSIF).

O acordo acadado apróbase polo Consello da Xunta de Galicia e publícase no diario oficial (DOG) con indicación da forma, lugar e prazo de presentación de solicitudes.

Prazos

  • Prazo de xeración e presentación de solicitudes: do 2 ao 15 de maio do 2023
  • Prazo de reclamación ás listaxes provisionais: do 17 ao 31 de xullo de 2023
Contactos relacionados
  • Información sobre o Fondo de Acción Social :

    Teléfono: 981 545 234, 881 999 368, 981 541 271
    Correo-e: fas@xunta.es